Radius Performance Management
"Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand."

omgaan met weerstand

10 praktische handvatten bij veranderweerstand

  1. Herhaal de boodschap veelvuldig en hanteer hiervoor verschillende media en invalshoeken.
  2. Geef het goede voorbeeld en communiceer open wat je eigen ervaringen zijn.
  3. Vertaal de boodschap in duidelijke doelen die behaald moeten worden (targets voor omzetverhoging, kostenreductie, verhoging servicegraad, verbetering kwaliteit etc.).
  4. Zorg voor " change agents" met draagvlak in de organisatie die de boodschap actief helpen uitdragen.
  5. Zorg ervoor dat sleutelposities worden bezet door mensen die met de nieuwe visie uit de voeten kunnen.
  6. Voorzie in een duidelijke aanpak en structuur die helpt bij de vraag hoe de verandering kan worden gerealiseerd.
  7. Zorg voor ondersteuning bij het verwerven van competenties en commitment.
  8. Zorg ervoor dat het gewenste gedrag regelmatig zichtbaar wordt beloond (schouderklopjes, voorbeeld stellen, verantwoordelijkheid geven etc.).
  9. Zorg voor snelle, kleine successen en meetbare resultaten.
  10. Zorg voor een "winning team"- mentaliteit (gretigheid, vieren van successen, het steeds beter willen doen).

 

Contacteer ons

Radius Performance Management

South Mirrors
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
T +32(0)3 244 18 87
F +32(0)3 248 84 49
info@radius-pm.com

Workload Calculator

Bereken zelf de noden van je bedrijf

gratis doorlichting
gratis workshops
assumpties i.v.m. de calculator
inhoudelijk