Radius Performance Management
"Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand."

Hoe pakken we dat aan?

Typisch voor onze aanpak is dat wij "harde" en "zachte" aspecten van verandering integreren.
We leveren op drie manieren toegevoegde waarde:

Projecten implementeren

In alle projecten koppelen we onze inhoudelijke expertise (in processen, operationele meeteenheden en structuren) aan een aanpak die gericht is op het ontwikkelen van mensen. Zo slagen we erin uiterst ambitieuze doelstellingen te realiseren, met een zo groot mogelijk draagvlak in de organisatie.

We onderzoeken, ontwikkelen en implementeren. Of we dat doen in de rol van begeleider, expert of uitvoerend consultant, hangt af van de beschikbare capaciteit en expertise in uw organisatie. Technieken voor veranderingsmanagement spelen bij ons een belangrijke rol. Draagvlak en betrokkenheid op alle niveaus en het stimulerende en positief verplichtende karakter van teamwerking zijn essentieel.

Nieuwe "Way Of Working"
De operationele performance van een afdeling is het resultaat van de manier van werken of Way Of Working (WOW). Om een tastbare en duurzame performanceverbetering in een afdeling te realiseren, werken we zowel aan het systeem rond de individuele medewerker (processen, procedures, werkverdeling, aansturingmethodiek,...) als aan de vaardigheden en het gedrag van medewerkers en leidinggevenden (kennis, competenties, vaardigheden, attitude).

Om meetbare operationele verbeteringen te realiseren, ontwikkelen en implementeren we samen met u aangepaste of nieuwe systemen en gedrag. Die moeten leiden tot een andere, meer rendabele manier van werken.

 

Contacteer ons

Radius Performance Management

South Mirrors
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
T +32(0)3 244 18 87
F +32(0)3 248 84 49
info@radius-pm.com

Workload Calculator

Bereken zelf de noden van je bedrijf

gratis doorlichting
gratis workshops
assumpties i.v.m. de calculator
inhoudelijk