Radius Performance Management
"Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand."

Systeem

Lean + ...
Six Sigma en Lean zijn procesverbeteringsconcepten die de laatste jaren veel bekendheid hebben verworven. Onze ervaring leert ons dat Lean en Six Sigma niet zomaar geschikt zijn voor alle performancemanagementvraagstukken en voor alle processen.

Uit de verschillende consultingfilosofieën selecteerden we de beste instrumenten en methoden. We hebben die praktisch inzetbaar gemaakt. Ook voor dienstverleners, waar de klassieke technieken niet zonder meer succesvol toepasbaar zijn, hebben wij een beproefd instrumentarium in huis. Bruikbaarheid in de praktijk is voor ons essentieel. Instrumenten zijn nooit een doel op zich, maar een middel in een integrale aanpak.

Uit "Lean" halen we volgende elementen:

 • Focus op non-value added time
 • Focus op "muda" of verspillingen
 • Focus op het reduceren van work-in-progress
 • Focus op het reduceren van totale doorlooptijd

Uit Six Sigma halen we:

 • Gebruik van objectieve, kwantitatieve gegevens om processen te analyseren en te verbeteren
 • Focus op de controle en reductie van variatie in processen

Uit de Theory of constraints halen we:

 • Focus op het continu identificeren en verhelpen van bottlenecks

Meten is verbeteren...

Cijfers als basis voor managementbeslissingen

Kwantitatieve gegevens verzamelen, analyseren en rapporteren is voor ons een belangrijk element. Ze worden gebruikt om de projectresultaten objectief vast te leggen en om een systeem van performancemeting op te zetten voor operationele sturing en continue verbetering.

Vanaf de start van de projecten analyseren we welke gegevens er nodig zijn en wat hiervan al voorhanden is. Voor gegevens die niet beschikbaar zijn, ondernemen we direct actie.

ICT-support voor performancemeting

We beschikken over instrumenten die gebaseerd zijn op Microsofttechnologie. Daarmee kunnen we op een snelle en eenvoudige manier gegevens registreren, analyseren en rapporteren.

Modellering en simulatie

Cijfers als basis voor managementbeslissingen

Eén van de belangrijke aspecten van een efficiencyverbetering is het selecteren van verbeteringen. Om succesvol te zijn, moeten ze in de praktijk een tastbare impact hebben.
Vaak worden verbeteringen gekozen op basis van gezond verstand. Om te beoordelen of ze daadwerkelijk resultaten opleveren, moet men op de implementatie en de meting van de resultaten wachten.
Om dit selectieproces te versnellen, werken we met processimulatiesoftware. Daarin kunnen verschillende what-if scenario's gesimuleerd worden. Zo kan het potentiële effect voorspeld worden.

Screenshot simulatie van een autoschadebehandelingsproces:
Simulatie autoschadebehandelingsproces

Voordelen van de simulatiesoftware:

 • Vergemakkelijkt communicatie/visualisatie met managers.
 • Een groot scala aan scenario's kan "in gesloten ruimte" worden getest zonder de operatie te verstoren.
 • Tijdwinst: consultants testen verschillende scenario's op basis van op voorhand afgesproken randvoorwaarden. Enkel de beste scenario's worden besproken met het management.
 • De voordelen van de gekwantificeerde performanceverbeteringen worden inzichtelijk gemaakt.
 • Door onze aanpak kunnen simulaties snel in de praktijk gebracht worden.
 • Door onze kennis van processen voorkomen we dat "theoretische" verbeteringen in de praktijk stranden.
 • De procesmodellen van de geïmplementeerde en verbeterde processen kunnen ook gebruikt worden om reële procesgegevens weer te geven. Hierdoor kunnen probleemgebieden (opstapeling van werkvoorraad, abnormale verwerkingstijden,...) snel geïdentificeerd en bijgestuurd worden.

 

Contacteer ons

Radius Performance Management

South Mirrors
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
T +32(0)3 244 18 87
F +32(0)3 248 84 49
info@radius-pm.com

Workload Calculator

Bereken zelf de noden van je bedrijf

gratis doorlichting
gratis workshops
assumpties i.v.m. de calculator
inhoudelijk