Radius Performance Management
"Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand."

Operationele Scan : Draai aan de knoppen!

Wat gebeurt er als u aan de knoppen van uw afdeling draait ? Komt er dan een spreekwoordelijke olietanker in beweging of zijn uw stuuracties direct zichtbaar in de output van uw afdeling ? Radius voert voor klanten regelmatig operationele scans uit die helpen het stuur en de knoppen steviger in handen te krijgen.

We analyseren met een objectief oog en wenden onze expertise in financieel- administratieve processen aan om u een haarscherp beeld te geven van:

  • Kwaliteit. Waar staat u en wat zijn de oorzaken van kwaliteitsverlies ? Wat mag kwaliteit u eigenlijk kosten en wat zijn gegeven dit kostenplaatje optimale kwaliteitsnormen?
  • Tijdigheid. Wat zijn uw levertijden precies ? Hoe snel zou het kunnen ? En wat is er nodig om dit te verbeteren ? Moet alles even snel of is differentiatie
    handiger ? Is het handig een day-in- day-out principe te hanteren of brengt u dat nergens?
  • Bezettingsniveau. Medewerkers zijn het kapitaal van uw onderneming en tegelijk de belangrijkste kostenpost. Wat is gegeven het gewenste serviceniveau (tijdigheid en kwaliteit) uw optimale bezettingsniveau ? Heeft u te allen tijde evenveel mensen nodig of bent u beter af met een combinatie van vaste- en flexibele bezettingsconstructies?
  • Competenties. Wat zijn de kritische competenties van medewerkers gegeven het werkaanbod ( in termen van inhoud en in termen van hoeveelheid). Van welke competenties is genoeg aanwezig en rondom welke competenties voert u beter een actief beleid om doorstroming in uw processen te verzekeren?
  • Voorraadbeheer en werkverdeling. Hoeveel werkvoorraad heeft u nodig om in stillere periodes operationeel te blijven ? Wat is per werksoort de maximum voorraadhoogte gegeven uw bezettingsniveau en service levels ? Hoe beheert u uw voorraad optimaal en welke methode van werkverdeling werkt het beste?
  • Processen. In welke processen of procesdelen hebben efficiencyverbeteringen het hoogste rendement en hoe voert u ze door?
  • Cultuur en leiderschap. Waardoor wordt de cultuur en de leiderschapsstijl in uw onderneming getypeerd ? Welke bijdrage (positief/negatief) levert dit aan uw resultaat ? Welke gedragshefbomen heeft u om resultaten te verbeteren?
  • Besparingspotentieel. Hoeveel kunt u gegeven de door u gewenste service levels besparen ? Welke maatregelen moet u hiervoor nemen en wat is het besparingsrendement per maatregel?

Kortom onze operationele scan maakt voor u en voor uw medewerkers duidelijk waar u staat. Het houdt rekening met de samenhang tussen de verschillende aspecten van performance. Onze adviezen zetten we om in een concreet actieplan waar u en uw medewerkers direct mee aan de slag kunnen.

 

Contacteer ons

Radius Performance Management

South Mirrors
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
T +32(0)3 244 18 87
F +32(0)3 248 84 49
info@radius-pm.com

Workload Calculator

Bereken zelf de noden van je bedrijf

gratis doorlichting
gratis workshops
assumpties i.v.m. de calculator
inhoudelijk