Radius Performance Management
"Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand."

Case 3: Metaalbewerkingsbedrijf

Opdrachtgever:

Productieafdeling van een metaalverwerkingsbedrijf

Project:

Ontwikkeling en implementatie van zelfsturende teams.

Doel:

Het management van de productieafdeling wilde meer verantwoordelijkheid voor de dagelijkse operationele sturing en probleemoplossing leggen bij de medewerkers op de werkvloer.
Er waren twee doelstellingen:
1) de werkinhoud van de arbeiders verrijken
2) de ploegbazen ontwikkelen als zelfstandige "intrapreneurs".

Radius ondersteuning:

Na het samenstellen van een projectteam met zowel consultants van Radius als mensen van de opdrachtgever, werkten we een concept voor zelfsturende teams uit. Dat werd afgetoetst met management en arbeiders. Het concept bestond uit volgende aspecten:

 • Doelstellingen team (KPI's en targets)
 • Beschrijving verantwoordelijkheden team en management
 • Beschrijving teamrollen
 • Overlegstructuur team
 • Visueel managementsysteem
 • Afstemming en raakvlakken met andere afdelingen (bv. logistiek)
 • Na validatie werd het concept in 5 teams ge├»mplementeerd

Resultaat:

 • Opstart van 5 zelfsturende teams
 • Dagelijse sturing van de productie via een visueel informatiesysteem
 • Verantwoordelijkheidsgevoel voor dagelijkse resultaten bij de operatoren
 • Betere samenwerking tussen productie en andere diensten (onderhoud, magazijn, kwaliteit, planning,...)
 • Twee jaar na het einde van het project zijn de zelfsturende teams verder ontwikkeld en zijn er nieuwe teams opgestart op basis van het oorspronkelijke concept

 

Contacteer ons

Radius Performance Management

South Mirrors
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
T +32(0)3 244 18 87
F +32(0)3 248 84 49
info@radius-pm.com

Workload Calculator

Bereken zelf de noden van je bedrijf

gratis doorlichting
gratis workshops
assumpties i.v.m. de calculator
inhoudelijk