Radius Performance Management
"Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand."

Case 2: Belgische bank

Opdrachtgever:

Shared Service Centre voor betalingsverkeer van een Belgische bank (200 FTE)

Project:

Implementatie van een nieuw sturingsconcept om productiviteit en kwaliteit te verbeteren.

Situatie:

Een interne dienstverlener staat permanent voor de uitdaging om de operationele kosten te verlagen. We ondersteunden hen bij het ontwikkelen en implementeren van instrumenten en methoden die productiviteit en kwaliteit verbeteren. Dit instrumentarium moest performancemeting op het niveau van de individuele medewerker toelaten en managers in staat stellen beter te sturen.

Radius project:

In een eerste fase ontwikkelden we instrumenten om productiviteit en kwaliteit op een betrouwbare manier te meten. Hiernaast zetten we een mechanisme voor performancefeedback op, op individueel en teamniveau. In de implementatiefase coachten we diensthoofden bij het toepassen van de instrumenten en concepten.

Resultaat:

  • 15% productiviteitsverhoging
  • Gevalideerde standaardtijden voor alle activiteiten
  • Gevalideerde indicatoren voor bruto- en nettoproductiviteit op individueel en teamniveau en een gevalideerde methode om dit te registreren
  • Gevalideerde indicatoren voor kwaliteit op individueel en teamniveau en een gevalideerde methode om dit te registreren
  • Gevalideerd coachingconcept: hoe pak je een individueel gesprek aan over de performance van een medewerker en hoe gebruik je hiervoor objectieve prestatiegegevens?
  • Betere dagelijkse sturing van onder- en overcapaciteit

 

Contacteer ons

Radius Performance Management

South Mirrors
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
T +32(0)3 244 18 87
F +32(0)3 248 84 49
info@radius-pm.com

Workload Calculator

Bereken zelf de noden van je bedrijf

gratis doorlichting
gratis workshops
assumpties i.v.m. de calculator
inhoudelijk