Radius Performance Management
"Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand."

Aansturingsmethodiek

Het aansturingssysteem van een afdeling is een heel sterke en vaak onvoldoende benutte hefboom voor performanceverbetering.

We ondersteunen u bij het ontwikkelen en implementeren van instrumentarium dat performance stuurt op basis van objectieve gegevens. We bekijken welke indicatoren een goede voorstelling geven van de gewenste performance. Na de definitie van de performance dashboards ondersteunen we managers bij het implementeren van een performancemanagementcultuur.

- Operationaliseren van strategie

De strategie moet eerst in operationele plannen en doelstellingen op afdelings- en individueel niveau vertaald worden. We ondersteunen zowel het verticale proces (van directie tot uitvoerend medewerker) als het horizontale (doelstellingen van afdelingen zoals productie, marketing, finance, ICT op elkaar afstemmen met behoud van coherentie en samenhang):

  • Vertaling strategie in operationele doelen en plannen
  • Afstemming doelen en plannen tussen afdelingen
  • Targetsetting per afdeling, team en eventueel individu
  • Ontwikkeling van gedetailleerde actieplannen om targets te realiseren

- Performance dashboards en scorecards

Wat je niet meet, kun je niet bijsturen. We ontwikkelen pragmatische en praktische instrumenten om operationele performance te meten en te visualiseren. Bruikbaarheid en eenvoud vinden we daarbij belangrijk.

Performance feedback

Een aansturingssysteem komt pas echt to zijn recht in de interactie tussen leidinggevenden en hun medewerkers. De leidinggevende bekijkt de performance van het moment met het oog op de gewenste resultaten en spreekt correctieve acties af (korte termijn verbeterlus) of bepaalt preventieve acties (continue verbeterlus). We ontwikkelen en implementeren bondige en zakelijke overlegvormen met aandacht voor team en individu.

Individuele performance aansturing

We zien vaak een groot verschil tussen de best en de slechtst presterende medewerkers. Ook wanneer processen optimaal gestroomlijnd zijn, bestaat er nog een verschil in de prestatieniveaus van de individuele medewerkers dat niet toe te schrijven is aan bv. het verschil in ervaring. Het is dan verstandig om aanpassingen in het aansturingssysteem door te voeren.

Bijvoorbeeld:

  • In gebruikte stuurinformatie en rapporten
  • In gehanteerde feedbackmechanismen
  • In display van gerealiseerde performance
  • In wijze van performance coaching
  • In de beoordelingssystematiek

 

Contacteer ons

Radius Performance Management

South Mirrors
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
T +32(0)3 244 18 87
F +32(0)3 248 84 49
info@radius-pm.com

Workload Calculator

Bereken zelf de noden van je bedrijf

gratis doorlichting
gratis workshops
assumpties i.v.m. de calculator
inhoudelijk