Radius in het kort

Radius helpt bedrijven om bottom-line verbeteringen te realiseren. We maken daarbij gebruik van de hefbomen waar het operationeel management invloed op heeft. Zo werken we onder meer aan de versterking van twee hefbomen die de operationele performance helpen verbeteren: proces & organisatie en aansturingsmethodiek.

Onze consulting filosofie

De interventies van Radius zijn van hoge toegevoegde waarde voor onze klanten. Onder toegevoegde waarde verstaan wij dat de impact van onze interventies groot is en de effecten duurzaam. Voor impact en duurzaamheid zorgen we door kritisch te kijken wat de juiste interventies zijn en deze met de gepaste dosering in te zetten...

...Zoals een klein steentje dat we in het water gooien en dat door steeds groter wordende kringen een grote massa water in beweging zet.

Aanpak

Radius integreert "harde" en "zachte" aspecten van verandering. Onze inhoudelijke expertise in processen, operationele meeteenheden en structuren gaat hand in hand met een aanpak die mensen wil ontwikkelen. Zo kunnen we uiterst ambitieuze doelstellingen bereiken met een maximum aan draagvlak in de organisatie.

We onderzoeken, ontwikkelen en implementeren. Of we dat doen als begeleider, expert of uitvoerend consultant, hangt af van de capaciteit en expertise die in uw organisatie aanwezig is.

Veranderingsmanagement

In onze aanpak spelen technieken voor veranderingsmanagement een belangrijke rol. Draagvlak en betrokkenheid op alle niveaus en het stimulerende en positief verplichtende karakter van teamwerking zijn daarbij essentieel.

Operationele scan

Radius voert regelmatig operationele scans uit waarin we onze klanten een gedetailleerd en objectief beeld geven waar zij staan op het gebied van kwaliteit, service levels en kosten/baten verhouding. We laten door middel van onze kwantitatieve benadering zien waar verbeteringen en besparingen zijn door te voeren en leveren actieplannen voor implementatie op. Zie hier hoe we dit doen.

Kosten reduceren?

Radius helpt besparingen te identificeren, besparingsplannen te implementeren. Zie hier hoe we dit doen.

 

Contacteer ons

Radius Performance Management

South Mirrors
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
T +32(0)3 244 18 87
F +32(0)3 248 84 49
info@radius-pm.com

Workload Calculator

Bereken zelf de noden van je bedrijf

gratis doorlichting
gratis workshops
assumpties i.v.m. de calculator
inhoudelijk